Kommavlinder

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

E: Silver-spotted Skipper
D: Kommafalter
F: Le Comma, Virgule

Vliegtijd: Midden juli tot eind augustus
Voorkomen: Een vrij zeldzame standvlinder die nog voorkomt in het Noordhollands Duinreservaat, op de Waddeneilanden en de Veluwe en een aantal geïsoleerde populaties in Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe
Leefgebied: Droge graslanden en heiden
Waardplant: Diverse grassen, o.a. schapengras, gewoon struisgras, buntgras

Rode lijst: NL en VL bedreigd, WL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

2015 Hesperia comma 03

augustus 2015, Overijssels Vechtdal

2015 Hesperia comma 01

augustus 2015, Overijssels Vechtdal

2015 Hesperia comma 02

augustus 2015, Overijssels Vechtdal

Reacties zijn gesloten.