Dwergdikkopje

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

E: Lulworth Skipper
D: Mattscheckiger Braundickkopffalter
F: L’Hespérie du chiendent

Vliegtijd: Begin juli tot midden augustus
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en de Ardennen
Leefgebied: Droge schrale (kalk)graslanden en droge ruigten
Waardplant: Gevinde kortsteel

Rode lijst: NL verdwenen uit Nederland sinds 1975, WL bedreigd, EU kwetsbaar

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

2014 Thymelicus acteon 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

Reacties zijn gesloten.