Apollovlinder

>> Vlindersoorten >> Grote pages

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

E: Apollo
D: Apollo
F: l’Apollon

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: Niet in de Benelux; de dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in het Moezeldal
Leefgebied: Droge, steile hellingen
Waardplant: Wit vetkruid

Rode lijst: EU kwetsbaar

2014 Parnassius apollo 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2014 Parnassius apollo 02

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

Comments are closed.