Duinparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

E: Niobe Fritillary
D: Stiefmütterchen-Perlmutterfalter
F: Le Chiffre

Vliegtijd: Midden juni tot eind juli
Voorkomen: Een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt in de duinen van Noord-Holland, op de Waddeneilanden en op de Hoge Veluwe
Leefgebied: Droge graslanden, duinen
Waardplant: Hondsviooltje, duinviooltje

Rode lijst: NL bedreigd, VL verdwenen sinds 1977, WL verdwenen, EU thans niet bedreigd

2014 Argynnis niobe 01

juni 2014, Noordhollands Duinreservaat

2014 Argynnis niobe 02

juni 2014, Noordhollands Duinreservaat

2014 Argynnis niobe 03

juni 2014, Noordhollands Duinreservaat