Ringoogparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Boloria eunomia (Esper, 1799)

E: Bog Fritillary
D: Randring-Perlmutterfalter
F: Nacré de la Bistorte

Vliegtijd: Eind mei tot midden juli
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Natte beekdalgraslanden langs bosranden
Waardplant: Adderwortel

Rode lijst: WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

2014 Boloria eunomia 01

mei 2014, Gaume, België

2014 Boloria eunomia 02

mei 2014, Gaume, België

2013 Boloria eunomia 01

juni 2013, Eifel, Duitsland

2013 Boloria eunomia 03

juni 2013, Eifel, Duitsland