Braamparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Brenthis daphne (Denis and Schiffermüller, 1775)

E: Marbled Fritillary
D: Brombeer-Perlmutterfalter
F: Nacré de la ronce

Vliegtijd: Begin juni tot begin juli
Voorkomen: In 2006 is de soort voor het eerst waargenomen in België, in 2011 is de soort voor het eerst waargenomen in Nederland
Leefgebied: Grasland en ruigte bij bossen
Waardplant: Viooltjes, braam

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

juni 2017, Moezeldal, Duitsland