Purperstreepparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

E: Lesser Marbled Fritillary
D: Violetter Silberfalter
F: La Grande Violette

Vliegtijd: Begin juni tot eind juli
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Vochtige ruigten en beekdalgraslanden
Waardplant: Moerasspirea

Rode lijst: NL verdwenen uit Nederland sinds 1963, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

2016 Brenthis ino 04

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

2016 Brenthis ino 02

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

2016 Brenthis ino 03

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

2016 Brenthis ino 01

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland