Moerasparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

E: Marsh Fritillary
D: Skabiosen-Scheckenfalter
F: Le Damier de la Succise

Vliegtijd: Half mei tot half juni
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Vochtige, schrale graslanden en blauwgraslanden
Waardplant: Blauwe knoop en duifkruid

Rode lijst: NL verdwenen uit Nederland sinds 1983, VL verdwenen uit Vlaanderen sinds 1959, WL ernstig bedreigd, EU kwetsbaar

2015 Euphydryas aurinia 01

mei 2015, Ardennen, België

2015 Euphydryas aurinia 02

mei 2015, Ardennen, België

2015 Euphydryas aurinia 03

mei 2015, Ardennen, België

2015 Euphydryas aurinia 04

mei 2015, Ardennen, België

2015 Euphydryas aurinia 05

mei 2015, Ardennen, België

2016 Euphydryas aurinia 01

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

2016 Euphydryas aurinia 02

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

2016 Euphydryas aurinia 03

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

2016 Euphydryas aurinia 04

mei 2016, Ardennen, België

2016 Euphydryas aurinia 05

mei 2016, Ardennen, België

2016 Euphydryas aurinia 06

mei 2016, Ardennen, België

april 2018, Cévennes, Frankrijk