Kleine parelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

E: Queen of Spain Fritillary
D: Kleiner Perlmutterfalter
F: Le Petit Nacré

Vliegtijd: Begin tot eind april en eind mei tot begin oktober
Voorkomen: Een schaarse standvlinder die voorkomt in de hele kuststreek, soms zwerft de kleine parelmoervlinder naar in het binnenland
Leefgebied: Duinen, droge, warme graslanden, braakliggende akkers
Waardplant: Duinviooltje, akkerviooltje, driekleurig viooltje

Rode lijst: NL kwetsbaar, VL kwetsbaar, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

2011 Issoria lathonia 01

juni 2011, Meijendel

2012 Issoria lathonia 01

augustus 2012, Limousin, Frankrijk

2013 Issoria lathonia 01

augustus 2013, Junner Koeland

juli 2019, Sachsen-Anhalt, Duitsland

juli 2019, Sachsen-Anhalt, Duitsland

juli 2019, Sachsen-Anhalt, Duitsland