Bosparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

E: Heath Fritillary
D: Wachtelweizen-Scheckenfalter
F: Le Damier Athalie

Vliegtijd: Begin juni tot eind juli
Voorkomen: Een zeer zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de Veluwe
Leefgebied: Bosranden, open plekken in bossen, graslanden en wegbermen
Waardplant: Hengel, smalle weegbree

Rode lijst: NL ernstig bedreigd, VL verdwenen sinds 1969, WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

2014 Melitaea athalia 01

juni 2014, Hoge Veluwe

2014 Melitaea athalia 02

juni 2014, Hoge Veluwe

2014 Melitaea athalia 03

juni 2014, Hoge Veluwe

2012 Melitaea athalia 04

juli 2012, Hoge Veluwe

2012 Melitaea athalia 02

juni 2012, Hoge Veluwe

2012 Melitaea athalia 03

juni 2012, Hoge Veluwe