Steppeparelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Melitaea aurelia (Nickerl, 1850)

E: Nickerl’s Fritillary
D: Ehrenpreis-Scheckenfalter
F: Le Damier Aurélie

Vliegtijd: Midden juni tot eind juli
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en in de Ardennen
Leefgebied: Droge graslanden en heiden op kalkhellingen
Waardplant: Weegbree-achtigen

Rode lijst: NL onregelmatige standvlinder, VL dwaalgast, WL ernstig bedreigd, EU kwetsbaar

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

2016 Melitaea aurelia 01

juli 2016, Eifel, Duitsland

2016 Melitaea aurelia 02

juli 2016, Eifel, Duitsland

2016 Melitaea aurelia 03

juli 2016, Eifel, Duitsland