Westelijke parelmoervlinder

>> Vlindersoorten >> Parelmoervlinders

Melitaea parthenoides (Keferstein, 1851)

E: Meadow Fritillary
D: Westlicher Scheckenfalter
F: La Mélitée des scabieuses

Vliegtijd: Eind mei tot begin juni en augustus tot september
Voorkomen: Zuidwest-Europese soort. Onder andere in de Elzas en het Zwarte Woud.
Leefgebied: Droge graslanden
Waardplant: Smalle weegbree, ruige weegbree

Rode lijst: Komt niet voor in de Benelux, EU thans niet bedreigd

2012 Melitaea parthenoides 02

augustus 2012, Limousin, Frankrijk

2012 Melitaea parthenoides 03

augustus 2012, Limousin, Frankrijk

2012 Melitaea parthenoides 01

augustus 2012, Limousin, Frankrijk

2014 Melitaea parthenoides 02

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2014 Melitaea parthenoides 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk