Kommavlinder

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

E: Silver-spotted Skipper
D: Kommafalter
F: Le Comma, Virgule

Vliegtijd: Midden juli tot eind augustus
Voorkomen: Een vrij zeldzame standvlinder die nog voorkomt in het Noordhollands Duinreservaat, op de Waddeneilanden en de Veluwe en een aantal geïsoleerde populaties in Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe
Leefgebied: Droge graslanden en heiden
Waardplant: Diverse grassen, o.a. schapengras, gewoon struisgras, buntgras

Rode lijst: NL en VL bedreigd, WL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

2015 Hesperia comma 03

augustus 2015, Overijssels Vechtdal

2015 Hesperia comma 01

augustus 2015, Overijssels Vechtdal

2015 Hesperia comma 02

augustus 2015, Overijssels Vechtdal