Spiegeldikkopje

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

E: Large Chequered Skipper
D: Finsterling, Spiegelfleck-Dickkopf
F: Le Miroir

Vliegtijd: Midden juni tot begin augustus
Voorkomen: Een zeer zeldzame standvlinder die alleen nog voorkomt in de Limburgse en Noord-Brabantse Peel
Leefgebied: Natte ruigten en heiden in of bij loofbos
Waardplant: Diverse grassen, o.a. hennegras, pijpenstrootje, riet

Rode lijst: NL bedreigd, VL verdwenen sinds 1996, EU thans niet bedreigd

2014 Heteropterus morpheus 02

juni 2014, De Groote Peel

2014 Heteropterus morpheus 03

juni 2014, De Groote Peel

2014 Heteropterus morpheus 04

juni 2014, De Groote Peel

2014 Heteropterus morpheus 01

juni 2014, De Groote Peel