Groot spikkeldikkopje

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Pyrgus alveus (Hübner, 1803)

E: Large grizzled skipper
D: Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter
F: Hespérie du faux-buis

Vliegtijd: Midden mei tot eind augustus in één of twee generaties
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel
Leefgebied: Droge, schrale graslanden en ruigten
Waardplant: Zonneroosje

Rode lijst: NL dwaalgast, WL dwaalgast, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland