Zuidelijke aardbeivlinder

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)

E: Southern Grizzled Skipper
D: Kleiner Südlicher Würfel-Dickkopffalter
F: L’Hespérie de l’aigremoine

Opmerking: De zuidelijke aardbeivlinder is in het veld niet van de aardbeivlinder te onderscheiden. Determinatie is mogelijk op genitaal of op basis van de locatie.

Vliegtijd: April tot juni en eind juli tot augustus
Voorkomen: Niet in de Benelux; de dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in zuid-Frankrijk
Leefgebied: Vochtige tot droge graslanden en heiden
Waardplant: Tormentil

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

mei 2016, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk