Dwergdikkopje

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

E: Lulworth Skipper
D: Mattscheckiger Braundickkopffalter
F: L’Hespérie du chiendent

Vliegtijd: Begin juli tot midden augustus
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en de Ardennen
Leefgebied: Droge schrale (kalk)graslanden en droge ruigten
Waardplant: Gevinde kortsteel

Rode lijst: NL verdwenen uit Nederland sinds 1975, WL bedreigd, EU kwetsbaar

juli 2017, Eifel, Duitsland

juli 2017, Eifel, Duitsland

2014 Thymelicus acteon 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk