Geelsprietdikkopje

>> Vlindersoorten >> Dikkopjes

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

E: Small Skipper
D: Ockergelber Braundickkopffalter
F: La Bande Noire

Vliegtijd: EInd juni tot midden augustus
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die steeds zeldzamer wordt en vooral voorkomt in het oosten van het land
Leefgebied: Droge graslanden en ruigten
Waardplant: Diverse soorten grassen

Rode lijst: VL kwetsbaar, daarbuiten thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

2014 Thymelicus sylvestris 01

juni 2014, Hoge Veluwe

2014 Thymelicus sylvestris 02

juni 2014, Hoge Veluwe

2014 Thymelicus sylvestris 03

juni 2014, Hoge Veluwe

2014 Thymelicus sylvestris 04

juni 2014, Hoge Veluwe

2014 Thymelicus sylvestris 05

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2014 Thymelicus sylvestris 06

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2014 Thymelicus sylvestris 07          2014 Thymelicus sylvestris 08
juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk