Bruin blauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

E: Brown Argus
D: Dunkelbrauner Bläuling
F: l’Argus Brun

Vliegtijd: Midden mei tot eind juni en midden juli tot midden september
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die tegenwoordig vooral nog voorkomt in de duinen en in opspuitterreinen in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Lokaal op sommige plaatsen langs de grote rivieren en enkele populaties in Zuid-Limburg.
Leefgebied: Droge graslanden, rivier- en kustduinen
Waardplant: Reigersbek, ooievaarsbek, zonneroosje

Rode lijst: NL gevoelig, VL en WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland