Aardbeiboomgroentje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Callophrys avis (Chapman, 1909)

E: Chapman’s Green Hairstreak
D: –
F: La Thècle de l’arbousier

Vliegtijd: Eind maart tot midden juni
Voorkomen: Niet in de Benelux; de dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in zuid-Frankrijk
Leefgebied: Droog struwel
Waardplant: Aardbeiboom

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

april 2018, Cévennes, Frankrijk