Groentje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

E: Green Hairstreak
D: Brombeerzipfelfalter
F: l’Argus Vert

Vliegtijd: Begin mei tot begin juli
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden
Leefgebied: Bij struwelen aan de randen van heiden en schrale graslanden
Waardplant: Hulst, brem, bosbes, dopheide, struikheide

Rode lijst: NL thans niet bedreigd VL kwetsbaar, WL gevoelig, EU thans niet bedreigd

2014 Callophrys rubi 02

april 2014, Pannenhoef

2013 Callophrys rubi 03

april 2013, Pannenhoef

2013 Callophrys rubi 02

april 2013, Pannenhoef

2012 Callophrys rubi 01

mei 2012, Weerribben

2011 Callophrys rubi 03          2011 Callophrys rubi 01
Links: april 2011, Kampina
Rechts: april 2011, Pannenhoef

2011 Callophrys rubi 02

april 2011, Kampina

2014 Callophrys rubi 01

april 2014, Pannenhoef