Boomblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

E: Holly Blue
D: Faulbaumbläuling
F: l’Argus à Bande Noire

Vliegtijd: Midden april tot begin juni en begin juli tot eind augustus
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreidt over het hele land voorkomt
Leefgebied: Bosachtige gebieden, parken en tuinen
Waardplant: Onder andere hulst, klimop, kardinaalsmuts, vuilboom, struiheide

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2011 Celastrina argiolus 01

april 2011, Kalmthoutse heide

2011 Celastrina argiolus 03

juni 2011, Tuin

2011 Celastrina argiolus 02

juni 2011, Tuin

2014 Celastrina argiolus 01

april 2014, Hatertse en Overasseltse Vennen

april 2017, Deelerwoud