De cyclus van het boomblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders >> Boomblauwtje


Na de paring legt het vrouwtje van het boomblauwtje eitjes op verschillende waardplanten, zoals klimop en kattenstaart.

Het eitje is een klein wit bolletje.

Na 3 tot 5 dagen komt het rupsje uit het eitje.

Langzaam verkleurt de rups, tot deze helemaal roze is gekleurd.

De roze kleur geeft aan dat de rups bijna klaar is om zich te verpoppen.

Het boomblauwtje overwintert als pop.

Vanaf april vliegt er weer een nieuwe generatie.