Zuidelijk staartblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)

E: Provençal short-tailed blue
D: Südlicher Kurzgeschwänzter Bläuling
F: L’Azuré de la faucille

Vliegtijd: april t/m september
Voorkomen: Zuid-Europese soort
Leefgebied: Op open plekken in bossen, langs bosranden of struiken
Waardplant: Voornamelijk geitenruit en bont kroonkruid, maar ook vlinderbloemigen

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

2015 Cupido alcetas 01

juli 2015, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Italië

2015 Cupido alcetas 02

juli 2015, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Italië

2015 Cupido alcetas 03

juli 2015, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Italië