Staartblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Cupido argiades (Pallas, 1771)

E: Short-tailed Blue
D: Kurzschwänziger Bläuling
F: L’Azuré du trèfle

Vliegtijd: Begin mei tot eind juni en begin juli tot begin september
Voorkomen: In Zuid-Europa is het staartblauwtje een standvlinder, daarboven een trekvlinder
Leefgebied: Vochtige graslanden, heiden en bloemrijke bermen
Waardplant: Rode klaver, vogelwikke, rolklaver, moerasrolklaver, lupine

Rode lijst: NL dwaalgast, VL dwaalgast, WL onregelmatige standvlinder, EU thans niet bedreigd

2014 Cupido argiades 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

juli 2017, Eifel, Duitsland