Klaverblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

E: Mazarine Blue
D: Violetter Waldbläuling
F: Le Demi-Argus

Vliegtijd: Midden mei tot eind augustus
Voorkomen: Onder andere in de Ardennen en de Eifel. In Nederland is het klaverblauwtje sinds 1974 verdwenen, maar wordt sindsdien nog waargenomen als zwerver. Recente vestigingen in Zuid-Limburg (onregelmatige standvlinder)
Leefgebied: Droge, schrale graslanden
Waardplant: Rode klaver, wondklaver

Rode lijst: NL verdwenen sinds 1974, VL kwetsbaar, WL gevoelig, EU thans niet bedreigd

2014 Cyaniris semiargus 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2013 Cyaniris semiargus 01

juni 2013, Sint-Pietersberg

2013 Cyaniris semiargus 02

juni 2013, Sint-Pietersberg

2013 Cyaniris semiargus 03

juni 2013, Sint-Pietersberg

2012 Cyaniris semiargus 01

augustus 2012, Limousin, Frankrijk