Eikenpage

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)

E: Purple Hairstreak
D: Blauer Eichenzipfelfalter
F: Thécla du Chêne

Vliegtijd: Begin juli tot midden augustus
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de zandgronden in het binnenland en in de duinen
Leefgebied: Loofbossen en bosranden
Waardplant: Eik

Rode lijst: WL gevoelig, daarbuiten thans niet bedreigd

2011 Favonius quercus 01

juli 2011, Rucphense heide

2011 Favonius quercus 02

juli 2011, Rucphense heide (mannetje)

2011 Favonius quercus 03

juli 2011, Pannenhoef (vrouwtje)

2014 Favonius quercus 01

juli 2014, Rucphense heide

2014 Favonius quercus 02

juli 2014, Rucphense heide