Spaans bloemenblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Glaucopsyche melanops (Poda, 1761)

E: Black-eyed Blue
D: –
F: L’Azuré de la badasse

Vliegtijd: Midden april tot mei
Voorkomen: Niet in de Benelux; de dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in zuid-Frankrijk
Leefgebied: Struweel of open bos
Waardplant: Verschillende vlinderbloemigen zoals rolklaver, wondklaver, brem

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk

april 2018, Cévennes, Frankrijk