Sleutelbloemvlinder

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

E: Duke of Burgundy
D: Schlüsselblumen-Würfelfalter
F: La Lucine

Vliegtijd: Begin mei tot eind juni
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Open plekken in bossen
Waardplant: Steutelbloem

Rode lijst: WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

2013 Hamearis lucina 04

mei 2013, Viroinval, België

2013 Hamearis lucina 02

mei 2013, Viroinval, België

2013 Hamearis lucina 01

mei 2013, Viroinval, België

2013 Hamearis lucina 03

mei 2013, Viroinval, België

mei 2017, Eifel, Duitsland

mei 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland