Grote vuurvlinder

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

E: Large Copper
D: Grosser Feuerfalter
F: Le Grand Cuivré

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: In Nederland vliegt de ondersoort “batava” in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland.
In Midden-Europa (o.a. Frankrijk, België en Luxemburg) komt de ondersoort “carueli” voor. De ondersoort “rutila” komt voor in Oost-Europa.
Leefgebied: Moerasgebieden
Waardplant: Waterzuring

Rode lijst: NL (ssp. batava) ernstig bedreigd, WL (ssp. carueli) thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

2014 Lycaena dispar 01

juli 2014, Weerribben

2014 Lycaena dispar 02

juli 2014, Weerribben

2014 Lycaena dispar 03

juli 2014, Weerribben