Blauwe vuurvlinder

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Lycaena helle (Denis and Schiffermüller, 1775)

E: Violet Copper
D: Blauschillernder Feuerfalter
F: Cuivré de la Bistorte

Vliegtijd: Begin mei tot midden juli
Voorkomen: Onder andere in Zuid-België en de Eifel
Leefgebied: Natte beekdalen
Waardplant: Adderwortel

Rode lijst: WL kwetsbaar, EU bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

2014 Lycaena helle 01

mei 2014, Hohes Venn, België

2014 Lycaena helle 02

mei 2014, Hohes Venn, België

2013 Lycaena helle 01          2013 Lycaena helle 02
juni 2013, Eifel, Duitsland

2012 Lycaena helle 05

mei 2012, Eifel, Duitsland

2012 Lycaena helle 04

mei 2012, Eifel, Duitsland

2012 Lycaena helle 03

mei 2012, Eifel, Duitsland

2012 Lycaena helle 01

mei 2012, Eifel, Duitsland