Rode vuurvlinder

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

E: Purple-edged Copper
D: Kleiner Ampferfeuerfalter
F: Le Cuivré écarlate

Vliegtijd: Eind mei tot midden juni
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en de Eifel
Leefgebied: Beekdalen en natte graslanden
Waardplant: Zuringsoorten, adderwortel

Rode lijst: NL verdwenen uit Nederland sinds 1946, VL dwaalgast, WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

2015 Lycaena hippothoe 02          2015 Lycaena hippothoe 04
juni 2015, Eifel, Duitsland

2015 Lycaena hippothoe 01

juni 2015, Eifel, Duitsland (mannetje)

2015 Lycaena hippothoe 03

juni 2015, Eifel, Duitsland (vrouwtje)

2015 Lycaena hippothoe 05

juni 2015, Eifel, Duitsland

2014 Lycaena hippothoe 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk