Kleine vuurvlinder

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

E: Small Copper
D: Kleiner Feuerfalter
F: Le Bronzé

Vliegtijd: Midden mei tot midden juni en begin juli tot begin oktober
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Droge graslanden en heiden
Waardplant: Schapenzuring, veldzuring

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2015 Lycaena phlaeas 01

juli 2015, Moerputten

2015 Lycaena phlaeas 02

juli 2015, Moerputten

2012 Lycaena phlaeas 01

juli 2012, Moerputten

2011 Lycaena phlaeas 01

mei 2011, Pergola, Italië

2011 Lycaena phlaeas 02

augustus 2011, Pannenhoef

2011 Lycaena phlaeas 03

augustus 2011, Roosendaalse Vliet