Bruine vuurvlinder

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

E: Sooty Copper
D: Brauner Feuerfalter
F: l’Argus Myope

Vliegtijd: Midden mei tot midden juni en midden juli tot eind augustus
Voorkomen: Een schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden van de Veluwe, Drenthe en delen van Twente
Leefgebied: Natte en droge graslanden en heiden
Waardplant: Zuringsoorten, vooral schapenzuring en veldzuring

Rode lijst: NL kwetsbaar, VL kwetsbaar, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

2013 Lycaena tityrus 02

juni 2013, Eifel, Duitsland

2013 Lycaena tityrus 01

juni 2013, Eifel, Duitsland

2011 Lycaena tityrus 03

juli 2011, Hoge Veluwe

2011 Lycaena tityrus 01

juli 2011, Hoge Veluwe

2014 Lycaena tityrus 01

mei 2014, Eifel, Duitsland