Gentiaanblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

E: Alcon Blue
D: Kleiner Moorbläuling
F: l’Azuré des mouillères

Vliegtijd: Begin juli tot midden augustus
Voorkomen: Een vrij zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden in Zuid-, Midden- en Noordoost-Nederland
Leefgebied: Laag gelegen natte heiden en blauwgraslanden
Waardplant: Klokjesgentiaan
Waardmier: De bossteekmier (Myrmica ruginidos) en de moerassteekmier (M. scabrinodis) en soms ook de gewone steekmier (M. rubra)

Rode lijst: NL bedreigd, VL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

2015 Phengaris alcon 03

juli 2015, Overijsselse Vechtdal

2015 Phengaris alcon 02

juli 2015, Overijsselse Vechtdal

2015 Phengaris alcon 01

juli 2015, Overijsselse Vechtdal

2014 Phengaris alcon 01

juli 2014, Overijsselse Vechtdal

2014 Phengaris alcon 02

juli 2014, Overijsselse Vechtdal