Pimpernelblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)

E: Scarce Large Blue
D: Grosser Moorbläuling
F: l’Azuré de la Sanguisorbe

Vliegtijd: Eind juni tot midden augustus
Voorkomen: In 1990 werd de soort succesvol geherintroduceerd bij Den Bosch
Leefgebied: Vochtige, matig voedselrijke beekdalgraslanden
Waardplant: Grote pimpernel
Waardmier: De moerassteekmier (Myrmica scabrinodis) en in mindere mate de gewone steekmier (M. rubra)

Rode lijst: NL uitgestorven en geherintroduceerd, nu ernstig bedreigd, VL verdwenen sinds 1973, EU kwetsbaar

2015 Phengaris teleius 03

juli 2015, Moerputten

2015 Phengaris teleius 02

juli 2015, Moerputten

2015 Phengaris teleius 04

juli 2015, Moerputten

2015 Phengaris teleius 05

juli 2015, Moerputten

2014 Phengaris teleius 01

juni 2014, Moerputten

2013 Phengaris teleius 03

paring, juli 2013, Moerputten

2015 Phengaris teleius 01

eiafzet, juli 2015, Moerputten