Heideblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

E: Silver-studded Blue
D: Geisskleebläuling
F: L’Azuré pygmée

Vliegtijd: Eind juni tot eind augustus
Voorkomen: Een schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in Noordoost-, Midden- en Zuid-Nederland; in de duinstreek vliegt het heideblauwtje vrijwel alleen nog op de Waddeneilanden Texel en Terschelling
Leefgebied: Heiden en droge graslanden
Waardplant: Vlinderbloemigen, dopheide, struikheide

Rode lijst: NL gevoelig, VL bedreigd, WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

2014 Plebejus argus 04

juli 2014, Rucphense heide

2014 Plebejus argus 06          2014 Plebejus argus 05
juli 2014, Rucphense heide

2014 Plebejus argus 10

juli 2014, Rucphense heide

2014 Plebejus argus 03

juli 2014, Rucphense heide (vrouwtje)

2014 Plebejus argus 08

juli 2014, Rucphense heide (vrouwtje)

2014 Plebejus argus 02

juli 2014, Rucphense heide (mannetje)

2014 Plebejus argus 09

juli 2014, Rucphense heide (mannetje)

2014 Plebejus argus 01

juli 2014, Rucphense heide (parend)