Veenbesblauwtje

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Plebejus optilete (Knoch, 1781)

E: Cranberry Blue
D: Violetter Silberfleckbläuling
F: L’Azuré de la canneberge

Vliegtijd: Eind juni tot eind juli
Voorkomen: Een uiterst zeldzame standvlinder die alleen nog voorkomt op enkele hoogveentjes in Drenthe en Zuidoost-Groningen
Leefgebied: Hoogveen
Waardplant: Veenbes, lavendelheide, rijsbes, kraaiheide

Rode lijst: NL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

2016 Plebejus optilete 02

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

2016 Plebejus optilete 03

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

2016 Plebejus optilete 01

juni 2016, Niedersachsen, Duitsland

2013 Plebejus optilete 02

juni 2013, Dwingelderveld

2013 Plebejus optilete 03

juni 2013, Dwingelderveld