Bruine eikenpage

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Satyrium ilicis (Esper, 1779)

E: Ilex Hairstreak
D: Eichenzipfelfalter
F: Thécla de l’Yeuse

Vliegtijd: Midden juni tot begin augustus
Voorkomen: Een vrij zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland, de duinen en Zuid-Limburg
Leefgebied: Bosranden en kapvlakten op zandgronden
Waardplant: Eik

Rode lijst: NL bedreigd, VL en WL ernstig bedreigd, EU thans niet bedreigd

2012 Satyrium ilicis 01

juli 2012, Bergen aan Zee

2012 Satyrium ilicis 02

juli 2012, Bergen aan Zee

2012 Satyrium ilicis 03

juli 2012, Bergen aan Zee