Pruimenpage

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)

E: Black Hairstreak
D: Pflaumenzipfelfalter
F: Thécla du Prunier

Vliegtijd: Begin juni tot eind juli
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel
Leefgebied: Bosranden, heggen en struwelen
Waardplant: Sleedoorn, pruimenbomen

Rode lijst: WL kwetsbaar, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Moezeldal, Duitsland