Wegedoornpage

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Satyrium spini (Denis and Schiffermüller, 1775)

E: Blue Spot Hairstreak
D: Kreuzdorn-Zipfelfalter
F: Thécla des nerpruns

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in Zuid-België en de Zuid-Eifel
Leefgebied: Op ruige, warme plaatsen in bossen en struwelen
Waardplant: Wegedoorn, sleedoorn

Rode lijst: WL bedreigd, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

juni 2017, Moezeldal, Duitsland