Sleedoornpage

>> Vlindersoorten >> Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

E: Brown Hairstreak
D: Nierenfleck, Birkenzipfelfalter
F: Thécla du Bouleau

Vliegtijd: Eind juli tot eind september
Voorkomen: Een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt langs de randen van de Veluwe, in Zuid-Limburg en op de Utrechtse Heuvelrug. Daarbuiten enkele recente waarnemingen in Overijssel en de Flevopolder.
Leefgebied: Heggen, houtwallen en bosranden, steeds meer in tuinen en parken
Waardplant: Sleedoorn, soms andere Prunus-soorten zoals pruim en kers

Rode lijst: NL bedreigd, VL thans niet bedreigd, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

2013 Thecla betulae 01

augustus 2013, Zuiderpark, Apeldoorn