Dagpauwoog

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Aglais io (Linnaeus, 1758)

E: Peacock
D: Tagpfauenauge
F: Le Paon-du-Jour

Vliegtijd: Midden juli tot midden september, na de overwintering tot eind mei
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, dijken, parken en tuinen
Waardplant: Grote brandnetel

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2011 Aglais io 01

april 2011, Pannenhoef

2011 Aglais io 02

juli 2011, De Groote Peel