Grote weerschijnvlinder

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

E: Purple Emperor
D: Grosser Schillerfalter
F: Le Grand Mars changeant

Vliegtijd: Eind juni tot begin augustus
Voorkomen: Een zeldzame standvlinder met nog slechts enkele populaties in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant
Leefgebied: Loofbossen en gemengde bossen
Waardplant: Grauwe wilg, boswilg

Rode lijst: NL ernstig bedreigd, VL bedreigd, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

2014 Apatura iris 01

juli 2014, Weerribben