Landkaartje

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

E: Map Butterfly, European Map
D: Landkärtchen
F: La Carte Géographique

Vliegtijd: Begin mei tot begin juni (voorjaarsvorm) en begin juli tot begin september (zomervorm)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Bosranden, kapvlakten, heggen en houtwallen
Waardplant: Grote brandnetel

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

Voorjaarsvorm, forma levena

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

2014 Araschnia levana 01

april 2014, Pannenhoef

2012 Araschnia levana 02

mei 2012, Kampina

Zomervorm, forma prorsa

2012 Araschnia levana 05

juli 2012, Pannenhoef

2012 Araschnia levana 04

juli 2012, Pannenhoef

2011 Araschnia levana 01

juli 2011, Pannenhoef