Kleine monarchvlinder

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)

E: African Monarch
D: Kleiner Monarch
F: Petit monarque

Vliegtijd: Maart tot november
Voorkomen: Niet in de Benulux; kustgebieden van Zuid-Europa, verder in Afrika en Azië
Leefgebied: Warme, rotsachtige plekken met struweel, bij landbouwgronden en ook in tuinen
Waardplant: Zijdeplant

Rode lijst: EU thans niet bedreigd

2014 Danaus chrysippus 01

juli 2014, vlindertuin Die, Frankrijk