Kleine ijsvogelvlinder

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

E: White Admiral
D: Kleiner Eisvogel
F: Le Petit Sylvain

Vliegtijd: Midden juni tot begin augustus
Voorkomen: Een vrij zeldzame standvlinder met alleen in Twente en de Achterhoek nog een groot en min of meer aaneengesloten verspreidingsgebied; ook in Noord-Brabant en Limburg wordt de soort af en toe nog waargenomen
Leefgebied: Loofbossen en gemengde bossen
Waardplant: Kamperfoelie

Rode lijst: NL bedreigd, VL gevoelig, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Eifel, Duitsland

juni 2017, Eifel, Duitsland

2014 Limenitis camilla 01

juli 2014, Parc naturel régional du Vercors, Frankrijk

2013 Limenitis camilla 01

juli 2013, De Brand