Grote vos

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

E: Large Tortoiseshell
D: Grosser Fuchs
F: La Grande Tortue

Vliegtijd: Midden juni tot eind augustus, na de overwintering tot eind april
Voorkomen: Een zeldzame standvlinder die met acuut uitsterven wordt bedreigd. De laatste jaren worden er gemiddeld ongeveer vijf exemplaren waargenomen, vermoedelijk zwervers uit het buitenland of vlinders van tijdelijke populaties.
Leefgebied: Open bossen en oude boomgaarden
Waardplant: Wilg, populier, iep, fruitbomen

Rode lijst: NL ernstig bedreigd, VL ernstig bedreigd, WL thans niet bedreigd, EU thans niet bedreigd

juni 2017, Moezeldal, Duitsland

2015 Nymphalis polychloros 01

februari 2015, Sierra Norte de Sevilla, Spanje

2013 Nymphalis polychloros 01

mei 2013, Viroinval, België

2011 Nymphalis polychloros 01

april 2011, Tuin