Gehakkelde aurelia

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

E: Comma
D: C-Falter
F: Robert le Diable

Vliegtijd: Eind juni tot eind oktober, na de overwintering tot begin mei
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Leefgebied: Bosranden, heggen en houtwallen
Waardplant: Brandnetel, hop, ribes, iep

Rode lijst: Overal thans niet bedreigd

2011 Polygonia c-album 01

maart 2011, Nieuw-Wulven

2011 Polygonia c-album 02

juli 2011, Tuin

2014 Polygonia c-album 01

juni 2014, Pannenhoef

2016 Polygonia c-album 01

april 2016, Moerputten

juli 2017, Eifel, Duitsland