Atalanta

>> Vlindersoorten >> Schoenlappertjes

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

E: Red Admiral
D: Admiral
F: Le Vulcain, Admiral

Vliegtijd: Eind mei tot midden oktober
Voorkomen: Een zeer algemene trekvlinder die verspreid over het hele land wordt gezien
Leefgebied: Vrijwel overal, vooral op plaatsen met nectarrijke planten
Waardplant: Brandnetel

Rode lijst: NL, VL en WL trekvlinder, EU thans niet bedreigd

2011 Vanessa atalanta 02

augustus 2011, Texel

2011 Vanessa atalanta 01

juni 2011, Rucphense bossen